cs

SKLADOVÁNÍ ENERGIE

SKLADOVÁNÍ ENERGIE

FOTOVOLTAIKA A SKLADOVÁNÍ ENERGIE

Ideální dvojice

FOTOVOLTAIKA A SKLADOVÁNÍ ENERGIE

Energetická banka a fotovoltaická instalace jsou vynikající kombinací, která je velmi užitečná, pokud dojde k výpadku proudu nebo pokud Vaše energetické potřeby převyšují kapacitu výroby energie. Stojí za to zvážit toto řešení pro Vaši domácnost.

Jednoduchá cesta k pohodlí a úsporám

1. Použití solárních panelů

Sluneční paprsky dopadají na fotovoltaické panely. Proud vyrobený mikroinstalací jde do měniče, kde se přemění na střídavý proud.2

2. Napájení zařízení

Takto vyrobená elektřina bude především napájet aktivní zařízení. Toto řešení je také ideální například v místech, kde není přístup k elektrické síti.3

3. Skladování přebytků

Veškerá přebytečná energie, která se aktuálně nespotřebovává, se uloží do zásobníků - po západu slunce a v okamžiku, kdy je aktuální výroba nižší než spotřeba, se energie nejprve odebere ze zásobníků.4

4. Sběr přebytků

Pokud Vám dojde energie v zásobníku, vyzvednete si také zbývající přebytečnou energii ze sítě.

VÝHODY NABÍDKY

Výhody individuálních úložišť energie

BEZPEČNOST

Ochrana proti zkratu, přetížení a neočekávanému přerušení napájení.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Až 30 let účinnosti zařízení.

MALÁ VELIKOST

Úložiště energie nevyžadují mnoho prostoru pro instalaci.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Žádný negativní dopad na životní prostředí